Son Haberler
Ana Sayfa » Çayırova » Çağdaşkent konut satışları başladı

Çağdaşkent konut satışları başladı

S.S Çağdaşkent Yapı Kooperatifi tarafından yapılmakta olan ve Çayıorva Belediyesi ile Kooperatif arasında yapılan Sözleşme ve  Ek Protokoller ile Çayırova Belediyesince tahsis edilen normal kat ve bodrum kat dairelerin belediye meclisi tarafından çıkartılan yönetmelik doğrultusunda 3. kişilere satışı yapılacak.

Müracaat edecek kişilerde aranan şartlar şunlardır:

1) Konut satın almak isteyen kişi dar gelirli olmalıdır,

2) Kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuğu üzerine Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde oturulabilecek bir evi ya da bağımsız bölümü olmamalı, varsa bile yetkili mercilerden alınmış yıkım kararı bulunduğunu belgelemelidir,

3) Çayırova Belediyesi sınırları içinde gecekondusu olan kişiler, belediyeden satışı yapılacak konutun içine yerleşmek mümkün olduğu takdirde eski gecekondusunu kendisinin yıkacağını kesin olarak taahhüt ettiği bir belgeyi belediyeye vermelidir,

4) Konut satın almak isteyen kişilerden belediyemiz sınırları içinde oturduğunu gösterir ilgili mercilerden alınmış ikametgah belgesi ibraz edilmesi halinde toplam müracaat sayısı satılacak konuttan fazla ise bu durumda olanlara öncelik hakkı tanınır, ancak bu kişiler süresi içinde sözleşme akdetmedikleri takdirde kura çekiminde 1’den 5’e kadar çekilecek yedek sıralaması kurası isabet edenler sırasıyla sözleşme akdetmek için belediyeye telefonla davet edilir, süresinde gelenlerle sözleşme yapılır. Bu yedek sıralamasında, kura çekimi sonucu konut almak için sözleşme akdetmeyenlerin yerine de aynı sırayla yedekler davet edilir.

5) Konut satın almak için belirtilen sürede belediyeye dilekçe ile müracaat edilmeli, dilekçesinin ekinde istenen belgeler eklenmelidir,

6) Konut alacak kişi, ekte örneği sunulan yazılı taahhütnameyi imza ederek belediyeye vermelidir.

7)     Konut satın almaya hak kazanan kişiler sözleşme sırasında konut bedelinin %25’ini peşin, kalanını taksitler halinde öderler. Taksit sayısı 120 eşit taksit olup, her altı aylık dönemlerde ödenecek olan taksit miktarı bir evvelki ayda ödenenden o döneme ait TÜFE artışı kadar artırılarak ödenir.

8) Şu an her bir konutun satış bedeli bodrum katlar için 55.000,00-TL normal katlar için 75.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

9) Satışa sunulan daire listesi (EK 2) şartname ekidir.

Müracaat sırasında istenen evrak şunlardır ;

1) Müracaat dilekçesi,

2) Nüfus cüzdanı sureti,

3) İkametgah ilmühaberi,

4) Tapu Kaydı,

5) Noterlikten imza beyannamesi,

6) Kişisel bilgi formu (ilgili kısımları doldurulmuş şekilde),

7) İmzalı taahhütname,

8) Bankaya ödenecek olan 1.500,00-TL’lik Pey Akçesi dekontu,

9) Dosya satın alındı makbuzu (100,00-TL)

Konut satın almak için müracaat eden kişilerin, yukarıda belirtilen evrakı eksiksiz olarak ve en geç 14/05/2013 Tarihi salı günü  mesai bitimine kadar Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi :

Başvurular, konuya ilişkin belediye meclisince kabul edilmiş olan yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek, buna göre öncelikle konut almaya hak kazanacak kişiler ilgilinin dosyasının tetkiki sonucu belediye encümeni tarafından belirlenecektir. Öncelikli olarak hak sahibi olduğu belirlenen kişilerin sayısı, satışa arzedilen konutlardan az ise bunların  kabul etmeleri halinde bu kişiler   kura çekimine iştirak ettirilmeksizin her birisi ile belirtilen süre içinde  Konut Satış Sözleşmesi yapılır. Şayet müracaat edenlerin sayısı satışa arzedilen konut sayısına eşit ya da daha az ise bu durumda kura çekmeye lüzum olmaksızın müracaat edenlerin her birisi ile süresi içinde sözleşme yapılır. Müracaat edenlerin sayısının satışa arzedilen konuttan fazla olması halinde, öncelikli olarak hak sahipliği kabul edilenlerin dışında kalan kişiler için kalan konutların kime isabet edeceği için DOLU-BOŞ kurası çekilir.

PEY AKÇESİ KONUSU :

Konut satın almak için müracaat eden kişi, belediyenin gösterdiği banka hesabına (Vakıflar Bankası Gebze Şub. TR260001500158007294429156 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi Fon hesabına) 1.500,00-TL pey akçesini peşin yatırdığını gösteren dekontu 14/05/2013 tarihi akşamına kadar belediyeye ibraz edecektir. Aksi halde müracaatçının konut satın alma talebi işleme konulmayacaktır. Bankaya yatırılmış olan pek akçesi, konut satın alma hakkını kazanan kişi ile yapılacak olan satış sözleşmesinin peşinatından mahsup edilecektir. Konut satın almaya hak kazandığı halde süresinde sözleşme akdetmeyenler ve peşinatı yatırmayanlar pey akçesini geri isteme hakkından peşinen ferağat etmiş ve bu bedeli belediyeye kaparo olarak vermiş sayılmayı kabul eder. Müracaatçının konut satın alma hakkı  olmaması halinde pey akçesi bedeli ilgilisine geri ödenir.

DİĞER HUSUSLAR :

Hak sahipliği kabul edilen kişi süresi içinde satış bedelinin %25’ini yukarıdaki banka hesabına yatırdıktan sonra o kişi ile konut satış sözleşmesi akdedilir. Hak sahipliğinin belirleneceği gün 16/05/2013 tarihidir. Hak sahipliği ya kura çekimi sonucu belirlenir, ya da müracaat edenlerin sayısının az olması halinde kura çekimi yapılmayacağından  aynı belirtilen tarihtir. Bu aşamada satışa arz edilen konut sayısı 4adet normal kat ,16 adet bodrum kat olmak üzere toplam 20 adettir.Öncelikle 3 adet normal kat kuraları ardından A10 Blok 22 numaralı daire kurası çekilecek olup, son olarak 16 adet bodrum kat kuraları çekilecektir.

Çayırova Belediyesi ile Kooperatif arasında 07.11.2003 tarih ve 68535 noter yevmiye numaralı Kat karşılığı modeline göre yaptırılan konutlar, konut inşaatı işleri ile ada içi alt yapı inşaat işleri sözleşmesinin, sözleşmenin ekleri başlıklı 34.maddesinde belirtilen eklere uygun olarak konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Diğer ayrıntılar satış sözleşmesinde yazıldığı şekildedir.İnşaat Mahal Listesi şartname ekidir (EK 1)

Özel Şart  .A 10 blok 4. kat 22 numaralı daire inşaat mahal listesi dışında olup, iç  dekorasyonunda mutfak dolabı, boya saten alcı,katonpiyer ,banyo grubu vitre takımı , kombi,dış kapı,yer döşeme yapılıdır.Satış bedeli olan 75.000,00 TL’e iç dekorasyon dahil değildir.Bu kalemler için fiyat kıymet taktir komisyonu tarafından satış bedelinin %35’ni geçmeyecek şekilde belirlenecek olup,sözleşme imzalandıktan sonra  peşinen alınacaktır.

Konu hakkında aşağıdaki yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir